ΚΤΙΡΙΑΚΑ

H εταιρεία μας έχει αναλάβει την εκπόνηση μελετών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σημαντικών κτιρίων δημόσιου και ιδιωτικού καθεστώτος σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σχεδίαση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε μεγάλο φάσμα έργων που σχετίζονται με:

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Κτίρια Πολιτισμού και Τουρισμού με ειδικές κατά περίπτωση απαιτήσεις: μουσεία, ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, κλειστά και ανοιχτά θέατρα, κινηματογράφοι, πολιτιστικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, ξενώνες, ξενοδοχεία κ.α. αναλαμβάνοντας πέρα από τις παραδοσιακές Η-Μ μελέτες και ειδικές όπως: φωτισμό σκηνής, ηλεκτροακουστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φύλαξης ανοιχτών αρχαιολογικών χώρων, εγκαταστάσεις συνεδριακών κέντρων, φωτισμό εκθεμάτων μουσείων και αρχαιολογικού χώρου κτλ.,

Κτίρια στον τομέα της Υγείας, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερες μελέτες τόσο λόγω των ειδικών εγκαταστάσεων που μπορεί να περιλαμβάνουν (π.χ. εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, ειδικές εγκαταστάσεις χειρουργείων, αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, γραμμικοί επιταχυντές), όσο και λόγω των απαιτήσεων σχεδιασμού των συνήθων εγκαταστάσεων. Η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί συστηματικά για πάνω από τρεις δεκαετίες με τη σχεδίαση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο χώρο της Υγείας. Έχοντας εκπονήσει πλειάδα μελετών για Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές και Ιατρικά κέντρα, έχει συγκεντρώσει την απαιτούμενη εμπειρία για να καλύπτει όλο το φάσμα του απαιτητικού αυτού χώρου.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες μελέτες λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους. Η εταιρεία μας έχει εκπονήσει πολυάριθμες μελέτες αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων και γηπέδων αποκτώντας εκτεταμένη εμπειρία στο χώρο.

Υποτομείς:

Κτίρια Υπηρεσιών, Γραφείων, Οργανισμών

  Νομαρχιακά και Δημοτικά Κτίρια
  Σωφρονιστικά ιδρύματα
  Κυβερνητικά Κτίρια
  Εφορίες
  Τράπεζες
  Εμπορικά κτίρια
  Κτίρια Γραφείων

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

  Σχολεία
  Εκπαιδευτήρια
  Πανεπιστημιακές Σχολές
  Βιβλιοθήκες
  Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
  Εργαστήρια

Κτίρια Πολιτισμού και Τουρισμού

  Μουσεία
  Αρχαιολογικοί Χώροι
  Πολιτιστικά κέντρα
  Θέατρα
  Κινηματογράφοι
  Ξενοδοχεία
  Συνεδριακά Κέντρα
  Ξενώνες

Κτίρια Υγείας

  Νοσοκομεία
  Ιατρικά Κέντρα
  Ιδιωτικές Κλινικές
  Εργαστήρια

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

  Γήπεδα
  Γυμναστήρια
  Αθλητικά Κέντρα

Υπηρεσίες

  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού-κίνησης
  Θέρμανση-ψύξη-κλιματισμός
  Ενεργητική πυροπροστασία
  Ύδρευση – αποχέτευση
  Υδραυλικές εγκαταστάσεις
  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων
  -Εγκαταστάσεις τηλεφώνων
  -Εγκαταστάσεις R-TV
  -Εγκαταστάσεις R-TV
  -Μεγαφωνική
  -Ενδοεπικοινωνία
  - Συστήματα CCTV
  -Συστήματα περιμετρικής φύλαξης
  -Ηλεκτρικών Ρολογιών
  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων
  Ηλεκτροακουστικές εγκαταστάσεις
  Αντικεραυνική προστασία
  Αντικλεπτική Προστασία
  Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικών Υποσταθμών
  Εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας
  Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων
  Καύσιμο αέριο
  Συμπαραγωγή
  Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (BMS)
  Προηγμένα συστήματα φωτισμού
  Εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου
  Λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις κατά περίπτωση (π.χ. εγκαταστάσεις μαγειρείων, διαχείρισης απορριμμάτων, εξοπλισμός εργαστηρίων κλπ)