ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει τμήμα αρχιτεκτονικών μελετών και ανακαινίσεων, το οποίο συμμετέχει ενεργά σε πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών όπου στελέχη και συνεργάτες της έχουν βραβευθεί.

Με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών κτιρίων όλων των χρήσεων, η εταιρεία μας έχει αναλάβει ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με νέα υλικά, σύγχρονες τεχνολογίες, εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα διαχείρισης κτιρίων (BMS), προηγμένα συστήματα φωτισμού κ.λ.π.

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ