Ενεργειακές Μελέτες/Αναβαθμίσεις- Έργα ΑΠΕ

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου. Φορέας: Δήμος Πολύγυρος. Έτος: 2023
 • Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Μουσικού Σχολείου Δ.Κ. Πυλαίας. Φορέας: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Έτος: 2019
 • Παροχή Υπηρεσιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Φορέας: Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έτος: 2019
 • Παροχή Υπηρεσιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) σχολικών κτιρίων Δήμου Πέλλας. Φορέας: Δήμος Πέλλας. Έτος: 2018
 • Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος Συγγρού 31. Φορέας: Δήμος Θεσσαλονίκης. Έτος: 2018
 • Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος Ικτίνου 5. Φορέας: Δήμος Θεσσαλονίκης. Έτος: 2018
 • Μελέτη ΚΕΝΑΚ Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 32 θέσεων στην Κομοτηνή. Φορέας: ΑΡΗΤΗ Α.Ε. Έτος: 2018
 • Μελέτη ΚΕΝΑΚ για την εγκατάσταση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 34 θέσεων σε υφιστάμενο κτίριο. Φορέας: ΑΡΗΤΗ Α.Ε. Έτος: 2018
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας». Φορέας: Δήμος Αλμυρού Ν. Μαγνησίας. Έτος: 2015
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας από εξωτερικούς ειδικούς για την υλοποίηση των παραδοτέων “4.1.1 – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Φλώρινας” και “4.2.1 – Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμμετοχή στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»”» στο πλαίσιο του έργου με τον τίτλο «Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities» (Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ), με ακρωνύμιο «ENERGYNET». Φορέας: Δήμος Φλώρινας. Έτος: 2015-2016
 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικό κτίριο ιδιοκτησίας εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητήρίου Θεσσαλονίκης επί της πλατείας Μοριχόβου 1» Φορέας: ΕΒΕΘ Ετος: 2015
 • Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης κατά ΚΕΝΑΚ των σταθμών της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης. Φορέας: Εγνατία οδός Α.Ε. Έτος: 2015
 • Μελέτες ενεργειακής συμπεριφοράς 20 κατοικιών και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας(ΕΛΚΕ) Έτος: 2014 
 • Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης κατά ΚΕΝΑΚ του Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πειραιά. Οριστική Μελέτη, Μελέτη εφαρμογής Φορέας: ΑΡΗΤΗ Α.Ε. Έτος: 2013-2014 
 • Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης κατά ΚΕΝΑΚ του Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πέλλας. Οριστική Μελέτη, Μελέτη εφαρμογής Φορέας: ΑΡΗΤΗ Α.Ε. Έτος: 2012 
 • Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης κατά ΚΕΝΑΚ του 5ου Δημοτικού σχολείου Θέρμης-Τριαδίου. Μελέτη Εφαρμογής. Φορέας: Δήμος Θέρμης Έτος: 2012 
 • Τεχνικές μελέτες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας.  Φορέας: Δήμος Σερρών  Έτος: 2012 
 • Τεχνικές μελέτες Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών.  Φορέας: Δήμος Σερρών  Έτος: 2012 
 • Μελέτη 26 διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών σταθμών σε στέγες δημοτικών κτιρίων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.  Φορέας: Δήμος Εμμανουήλ Παππά  Έτος: 2012 
 • Μελέτη Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης ισχύος 9.5kWp σε δώμα κτιρίου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης  Έτος: 2012 
 • Μελέτη Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης ισχύος 7.7kWp σε στέγη κτιρίου στον Δήμο Προποντίδας Χαλκιδικής  Έτος: 2012 
 • Ενεργειακή μελέτη Ξενοδοχείου ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη  Έτος: 2010 
 • Ενεργειακή Μελέτη με προτάσεις για χρήση εναλλακτικών πηγών Ενέργειας στο νέο κτίριο διοικητικών και υγιειονομικών υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοζάνης  Έτος: 2009 
 • Ενεργειακή Μελέτη του νέου τριώροφου κτιρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας  Έτος: 2009 
 • Περισσότερες από 150 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις με αντίστοιχη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατοικίες και κτίρια του Τριτογενή τομέα  Έτος: 2009-ΣΗΜΕΡΑ 
 • Kτίριο ΕΒΕΘ
  2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
  Γυμνάσιο Πέλλας