Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Σύμφωνα με το Ν. 4495 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου απαιτείται να πραγματοποιηθεί για όλα τα δημόσια κτίρια και κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και χρήσης (κτίρια συνάθροισης κοινού, εκπαιδευτικά κτίρια, κτίρια υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και σωφρονιστικά κτίρια) καθώς και για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων και τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

Για τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσεως η υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι υποχρεωτική κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα του κτιρίου προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Το Γραφείο Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) αναλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και έκδοσης του Πιστοποιητικού Πληρότητας.