ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Το Γραφείο Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) αναλαμβάνει τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων βάση του νέου νόμου 4495 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος».