Ειδικές Εγκαταστάσεις

 • Οριστική μελέτη δεξαμενών Δ2α και Δ3α και νέας δεξαμενής καθίζησης κορεσμού ασβέστη στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης. Φορέας: ΕΥΑΘ ΑΕ. Έτος: 2022
 • Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο: Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Φορέας: ΕΥΑΘ ΑΕ. Έτος: 2021
 • Μελέτη συντήρησης της καθοδικής προστασίας στο τμήμα του παράκτιου αναχώματος δυτικά των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Φορέας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έτος: 2018
 • Μελέτη 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Θεσσαλονίκης από φρεάτιο Φ50Ν έως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης. Μελέτη Εφαρμογής. Φορέας: Ξανθάκης ΑΤΕ. Έτος: 2018
 • Εκπόνηση Η-Μ μελετών των νέων Πλευρικών Σταθμών ∆ιοδίων επί του Ανισόπεδου Κόμβου Βελεστίνου στην Εθνική Οδό Αθήνας- Θεσσαλονίκης. Φορέας: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.Έτος: 2017-2018
 • Εκπόνηση Η-Μ μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 4 αντλιοστάσια λυμάτων - 1 αντλιοστάσιο ύδρευσης Φορέας : Ε.Υ.Α.Θ., Έτος : 2015-2016 
 • Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Αίγινας του Δήμου Αίγινας Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, Έτος : 2015 
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων για το έργο: "Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου". Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, Έτος : 2014 
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων για το έργο "Μελέτη Αποχέτευσης, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δ.Ε. Αυλίδας και Ανθηδώνας του Δήμου Χαλκιδέων". Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ, Έτος : 2013 
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων για το έργο "Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων δήμου Ερέτρειας". Oριστική Μελέτη. Φορέας : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Έτος : 2013 
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων για το έργο "Μεταφορά νερού από γεώτρηση Αγ. Γεωργίου" (Αντλιοστάσιο γεώτρησης Αγίου Γεωργίου και Αντλιοστάσιο Βοϊδολίβαδου στον Δήμο Φαρσάλων). Μελέτη Εφαρμογής Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Έτος : 2012 
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων για το έργο "Διερεύνηση λύσεων για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης-διακίνησης προϊόντων στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης". Προκαταρτική μελέτη Φορέας : Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Κ.Α.Θ. Α.Ε. Έτος : 2012 
 • Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Π. Μυλοτόπου - Τμήματα Δ2-Δ3-Δ4-Δ5-Δ6-Δ7. Oριστική μελέτη Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ Έτος : 2009 
 • Μελέτη Οδοφωτισμού-Δίκτυα Τηλεματικής. Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων στο έργο: Ανάπτυξη (Δημιουργία) Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) στην Κάτω Γέφυρα Ν.Θεσσαλονίκης Φορέας: ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Έτος: 2007-2008 
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων Τετραώροφης οικοδομής καταστημάτων με πενταώροφο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στα Χανιά Οριστική μελέτη. Φορέας: Ε. Τριποδάκης Έτος: 2007 
 • Ύδρευση δήμου Ξάνθης από τον ευρύτερο υδροφορέα περιοχή Νέστου και κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Προμελέτη & Oριστική μελέτη Φορέας : Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης) Έτος : 2004 - 2006 
 • Μελέτη Η-Μ εγκαταστάσεων σε Τετραώροφη οικοδομή καταστημάτων με τετραώροφο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στα Χανιά Οριστική μελέτη. Φορέας: Ε. Τριποδάκης Έτος: 2004 
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής αντλιοστασίου ομβρίων Α/Κ Κ1 Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης Φορέας : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Έτος : 2003 - 2004 
 • Mελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση και Παραχώρηση Εκμετάλλευσης δύο Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων στις θέσεις α) Αύλειος Χώρος Δημαρχείου Καλαμαριάς - Πλατεία και β) Μουρουζηδών - Σαμαρά. Mελέτη προσφοράς - Οριστική μελέτη - Μελέτη εφαρμογής Φορέας: Δήμος Καλαμαριάς Έτος: 2002 
 • Αποχέτευση - επεξεργασία λυμάτων κοινοτήτων Στρυμονικού Κόλπου Φορέας : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη Εφαρμογής Έτος : 2001 
 • Μελέτη του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων, Αθλητικού Κέντρου, και Πολύ-λειτουργικού Συγκροτήματος Πολιτιστικών και λοιπών Δραστηριοτήτων της Χ.Α.Ν.Θ επί των οδών Τσιμισκή-Δαγκλή-Ν.Γερμανού στη Θε/νίκη. (Υπόγειο Parking 1021 θέσεων με ρομποτική λειτουργία) Οριστική μελέτη. Μελέτη εφαρμογής. Φορέας: ΧΑΝΘ Έτος: 2001 
 • Mελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων 512 θέσεων στις Πλατείες Νέας Αγοράς - Λαού του Δήμου Λαρισαίων. Οριστική μελέτη. Μελέτη εφαρμογής Φορέας: ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε Έτος: 2001 
 • Πλήρης μελέτη Η-Μ εγκ/σεων υπογείου parking 210 θέσεων στο Δήμο Βέροιας. Οριστική μελέτη προσφοράς (πρώτη βαθμολογία). Μελέτη εφαρμογής. Φορέας: ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε Έτος: 2000 
 • Οριστική μελέτη γεωτρήσεων και εξωτερικών δικτύων (μεταφοράς) νερού για την υδροδότηση του Δήμου Ελλησπόντου. Μελέτη Εφαρμογής Φορέας : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Έτος : 1999-2000 
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού 1000 ατόμων Φυλακής υψίστης ασφαλείας Μαλανδρινού Φωκίδας. Μελέτη προσφοράς. Πρώτη βαθμολογία. Μελέτη εφαρμογής Φορέας: Νομαρχία Φωκίδας (Αθηναϊκή Τεχνική) Έτος: 1996 
 • Μελέτη όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού 1000 ατόμων συγκροτήματος Νέων Φυλακών Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Προμελέτη, οριστική, μελέτη εφαρμογής Φορέας: Υπουργείο Δικαιοσύνης-Έτος: 1993-1995 
 • Αντλιοστάσιο ΕΥΑΘ
  Αντλιοστάσιο Λυμάτων ΕΥΑΘ
  Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης ΧΑΝΘ