ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το Γραφείο Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για μελέτες, αδειοδοτήσεις, επίβλεψη και υποστήριξη τεχνικών έργων, διαχείριση έργων, καθώς και για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, παρέχοντας συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ